1)  Pengesahan Kad Pemohon
Kategori pemohon
  • Organisasi
  • Individu
Nombor siri  
 
2)  Semak & Daftar 2 Nama Domain
Nama domain 1   .my   
Nama domain 2  
  • .com.my
  • .org.my
 
 
3)  Maklumat Pemohon
Medan mandatori   *
Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan menerima Terma & Syarat, dan Dasar Privasi apabila mengemukakan permohonan untuk pendaftaran nama domain .my ini.
Tarikh kemaskini: 25 Nov 2016 17:53  GMT+8